آزمون سلامت روانی 25 سؤالی

25آزمونآزمون سلامت روانی 25 سؤالیدانلود آزمون سلامت روانی 25 سؤالیروانیسؤالیسلامت

رفتن به سایت اصلی

آزمون سلامت روانی 25 سؤالی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏آزمون سلامت روانی 25‏ سؤالی(SCL- 25)‏معرفی آزمون‏با توجه به گزارشهای مختلف مبنی بر تک بعدی بودن SCL-90-R‏ و توصیه به استفاده از آن به عنوان یک آزمون برای سنجش آسیب روانی عمومی، به جای یک مقیاس چند بعدی برای سنجش سندرمها یا اختلالات متعدد، ساخت یک آزمون کوتاه برای سنجش آسیبشناسی روانی عمومی با استفاده از SCL-90-R‏ ضروری به نظر میرسید (نجاریان و داودی، .(1380‏ این آزمون شامل 25‏ سؤال 5‏ گزینهای (هیچ، کمی، تاحدی، زیاد و بهشدت) است.‏اعتبار آزمون‏همسانی درونی این آزمون در دختران 0/97‏ و در پسران 0/98‏ و به شیوه بازآزمایی با فاصله زمانی 5‏ هفته در کل نمونه 0/78‏، در نمونه دختران 0/77‏ و در نمونه پسران 0/79‏ بهدست آمد (نجاریان و داودی، .(1380‏ ضریب اعتبار محاسبه شده برای مقیاس سلامتروان 0/932‏ بوده است (ریاحی و همکاران، .(1389‏روایی آزمون‏دامنه ضرایب همبستگی بین SCL-25‏ و SCL-90-R‏ از 0/80‏ تا 0/95‏ میباشد. مقدار واریانس تبیین شده توسط این آزمون از کل آزمون SCL-90-R‏ برابر با 45/393‏ درصد است یعنی اینکه بعد از تحلیل عامل آزمون SCL-90-R‏ عامل اول آن به تنهایی 45/393‏ درصد آن را تبیین میکرد.‏همبستگی بین SCL-90-R‏ و SCL-25‏ برابر با 0/95‏ بهدست آمده است و همبستگی همه عاملهای SCL-90-R‏ با SCL-25‏ معنادار میباشند. بنابراین میتوان گفت که این آزمون یک آزمون روا و معتبر برای سنجش آسیب روانی عمومی است. سایر مطالعات نیز نشان دادهاند که آزمون SCL-25‏ (جدول (4 -3‏ از
 

 • تحقیق در مورد خلاقیت و آزمون آدمک ( گوديناف) 13 ص

  تحقیق در مورد خلاقیت و آزمون آدمک ( گوديناف) 13 ص (, 13, آدمک, آزمون, تحقیق, تحقیق در مورد خلاقیت و آزمون آدمک ( گوديناف) 13 ص, خلاقیت, خلاقیت و آزمون آدمک ( گوديناف) 13 ص, دانلود تحقیق در مورد…

 • تحقیق در مورد تأثیر انگیزه و نیت در ارزش عمل از نظر اسلام

  تحقیق در مورد تأثیر انگیزه و نیت در ارزش عمل از نظر اسلام «ارزش, از, اسلام, انگیزه, تأثیر, تأثیر انگیزه و نیت در ارزش عمل از نظر اسلام, تحقیق, تحقیق در مورد تأثیر انگیزه و نیت در ارزش عمل از…

 • تحقیق در مورد فروشگاه مواد غذایی 13 ص

  تحقیق در مورد فروشگاه مواد غذایی 13 ص 13, تحقیق, تحقیق در مورد فروشگاه مواد غذایی 13 ص, دانلود تحقیق در مورد فروشگاه مواد غذایی 13 ص, ص, غذایی, فروشگاه, فروشگاه مواد غذایی 13 ص, مواد, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ارتعاشات 12ص

  تحقیق در مورد ارتعاشات 12ص 12ص, ارتعاشات, ارتعاشات 12ص, تحقیق, تحقیق در مورد ارتعاشات 12ص, دانلود تحقیق در مورد ارتعاشات 12ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ارتعاشات 12ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص

  تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص, دانلود تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت…