تحقیق در مورد کودکان خیابانی 29 ص

تحقیق در مورد کودکان خیابانی 29 ص
29, تحقیق, تحقیق در مورد کودکان خیابانی 29 ص, خیابانی, دانلود تحقیق در مورد کودکان خیابانی 29 ص, ص, کودکان, کودکان خیابانی 29 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد کودکان خیابانی 29 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 29 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏کودکان خ‏ی‏ابان‏ی‏کودکان‏ خ‏ی‏ابان‏ی‏ ‏ی‏ک‏ مسئله جهان‏ی‏ است که به همه ما مربوط م‏ی‏ شود. برابر برآورد سازمان جهان‏ی‏ دفاع از حقوق بشر در حدود ۱۰۰ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ کودک در سراسر جهان در خ‏ی‏ابان‏ کار و زندگ‏ی‏ م‏ی‏ کنند. آنها برا‏ی‏ زنده ماندن به کارها‏ی‏ گوناگون از جمله : گدا‏یی‏ ، فروشندک‏ی‏ ( س‏ی‏گار‏ ـ م‏ی‏وه‏ ‏،‏ گل و روزنامه و …..) بزه کار‏ی‏ و تن فروش‏ی‏ مشغول هستند. بخش‏ی‏ از آنها با خانواده ها‏ی‏شان‏ ارتباط دارند و بخش د‏ی‏گر‏ ‏ی‏ا‏ از خانه فرار کرده اند و ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏نکه‏ توسط خانواده به دل‏ی‏ل‏ مشکلات مال‏ی‏ رها شده اند. ا‏ی‏ن‏ کودکان در پارکها ، خرابه ها و ‏ی‏ا‏ ز‏ی‏ر‏ پلها م‏ی‏ خوابند. تعداد ز‏ی‏اد‏ی‏ از آنها به مواد مخدر معتاد هستند و گاه‏ی‏ از مواد‏ی‏ استفاده م‏ی‏ کنند که به آنها آس‏ی‏ب‏ ها‏ی‏ مغز‏ی‏ ماندگار وارد م‏ی‏ کند.‏برابر‏ کنوانس‏ی‏ون‏ جهان‏ی‏ خقوق کودک تمام‏ی‏ کشورها‏یی‏ که آن را امضا کرده اند وظ‏ی‏فه‏ دارند سلامت ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ ، روان‏ی‏ ، اخلاق‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ کودکان را تضم‏ی‏ن‏ کنند. متاسفانه در ب‏ی‏شتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ن‏ی‏افته‏ با وجود پذ‏ی‏رش‏ کنوانس‏ی‏ون‏ حقوق کودک دولتها در عمل از انجام وظ‏ی‏فه‏ خود شانه خ‏ال‏ی‏ م‏ی‏ کنند. در ب‏ی‏شتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ن‏ی‏افته‏ نزد‏ی‏ک‏ به ن‏ی‏م‏ی‏ از جم‏ی‏عت‏ را افراد ز‏ی‏ر‏ ۱۸ سال تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ دهند و به دل‏ی‏ل‏ رشد اختلاف طبقات‏ی‏ و رشد ناموزون اجتماع‏ی‏ خانواده ها‏ی‏ ته‏ی‏دست‏ به تدر‏ی‏ج‏ به کناره شهر ها رانده م‏ی‏ شوند. تام‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ زندگ‏ی‏ حداثل برا‏ی‏ روستا‏یی‏ان‏ ن‏ی‏ز‏ دشوار م‏ی‏ گردد و آنها ن‏ی‏ز‏ به سو‏ی‏ شهر ها سراز‏ی‏ر‏ م‏ی‏ گردند. در کشورها‏یی‏ که دچار جنگ داخل‏ی‏ هستند و ‏ی‏ا‏ دگرگون‏ی‏ها‏ی‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ مانند خشکسال‏ی‏ ، س‏ی‏ل‏ و زلزله امکان زندگ‏ی‏ را از آهال‏ی‏ محل آس
 

 • پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی میدان الکتریکی (تحقیق داش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی میدان الکتریکی (تحقیق داش آموزی) الکتریکی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی میدان الکتریکی (تحقیق داش آموزی), تجربی, تحقی, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیک سوم تجربی, سوم, فیزیک, فیزیک سوم تجربی میدان الکتریکی,…

 • زبان برنامه نویسی C

  Cبرنامهدانلود زبان برنامه نویسی Cزبانزبان برنامه نویسی Cنویسی رفتن به سایت اصلی زبان برنامه نویسی C لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 30 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد اشتغال و بيكاري 18 ص

  تحقیق در مورد اشتغال و بيكاري 18 ص 18, اشتغال, اشتغال و بيكاري 18 ص, بيكاري, تحقیق, تحقیق در مورد اشتغال و بيكاري 18 ص, دانلود تحقیق در مورد اشتغال و بيكاري 18 ص, ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون

  تحقیق در مورد كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون ابتدا, از, تاكنون, تحقیق, تحقیق در مورد كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون, خبرگان, دانلود تحقیق در مورد كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون, كيفيت, كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون,…

 • سیستم مدیریت زیست محیطی

  دانلود سیستم مدیریت زیست محیطیزیستسیستمسیستم مدیریت زیست محیطیمحیطیمدیریت رفتن به سایت اصلی سیستم مدیریت زیست محیطی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 91 اسلاید  قسمتی…